Overnamebegeleiding

Corporate finance staat voor alle aspecten die met verandering, groei, verkoop of herstructurering van bedrijven in financieel opzicht verband houden. Dit zijn bijzondere aspecten in de levensloop van bedrijven, waarbij professionele begeleiding door specialisten onontbeerlijk is. Vanwege het bijzondere karakter zijn het management van het bedrijf en de vaste boekhouder er dikwijls niet mee vertrouwd. Voor ons is dit echter de dagelijkse praktijk.

Gebaseerd op onze uitgebreide ervaring, kan Fibiz u begeleiden doorheen elke stap van uw ondernemingscyclus.

Verkoop van een onderneming

Fibiz Partners is een onafhankelijk adviesbureau dat eigenaars en bedrijfsleiders van KMO's persoonlijk adviseert en begeleidt bij de verkoop van hun onderneming: vanaf de beslissing tot verkoop, tot en met de realisatie van de gewenste transactie.

De redenen waarom een bedrijf in de etalage gezet wordt, kunnen erg verschillend zijn. Vaak spelen strategische of financiële overwegingen mee, maar de verkoop kan ook deel uitmaken van het businessplan of de opvolging door een volgende generatie.

De verkoop van een onderneming vergt een goede voorbereiding. Een data room en due diligence zijn essentiële onderdelen, maar ook de keuze van de juiste adviseur bepaalt mee het succes van de overdracht.

Uw mogelijkheden

U bent op zoek naar een overnemer voor één of meerdere afdelingen van uw bedrijf? U wil alleen activa kwijt, machines of een pand? U zoekt een nieuwe aandeelhouder? Of u wil uw bedrijf in zijn geheel verkopen?

Wie is de meest geschikte koper voor uw bedrijf?

Fibiz analyseert eerst uw onderneming en uw persoonlijke situatie. Pas dan duiken we in onze gegevensbestanden.

Van netwerken

Door de jaren heen bouwde Fibiz een uitgebreid netwerk op in binnen- en buitenland. Toegang tot internationale databanken en nauwe contacten met internationale partners zorgen ervoor dat we snel de meest interessante kandidaten vinden. Via een verkoopmemorandum stellen wij hen discreet en in detail op de hoogte van uw onderneming en marktsituatie.

Tot de handtekening

Samen vinden we de geschikte koper voor uw bedrijf. En daarna leidt en begeleidt Fibiz de volledige transactie: onderhandelingen, intentieverklaring, onderzoek van de jaarrekeningen, advies bij de opmaak van de contracten. Maar niet zonder u van alle ontwikkelingen op de hoogte te houden.

Hebt u ook na de verkoop nog vragen?

Fibiz geeft er graag een antwoord op.

Onze aanpak

Fibiz staat u bij doorheen elke stap die een verkoop doorloopt.

Aankoop van een onderneming

We onderscheiden verschillende situaties van waaruit een privépersoon of een onderneming de aankoop van een onderneming kan overwegen.

Uw mogelijkheden

(Strategische/financiële) acquisitie

In heel wat gevallen wordt de verkoop van een onderneming ingegeven door strategische en financiële elementen.

Een strategische overweging is bijvoorbeeld de aanwezigheid van zogenaamde ‘synergieën’’ bij de koper. Dat zijn troeven die essentieel zijn om zelfstandig door te kunnen groeien, zoals een wereldwijd distributienetwerk of het aanbieden van complementaire producten.

Bij financiële problemen wordt een bedrijfsverkoop eerder gedreven door het feit dat er onvoldoende financiering of rendabiliteit is om de onderneming autonoom verder te zetten. Vaak worden in dit geval alleen bepaalde activa (machines, gebouwen, klantenportefeuille, …) overgenomen.

Management buy-out

Als u de onderneming waar u werkt wil kopen, spreken we van een management buy-out.

Doet u voor de financiering van een MBO beroep op een externe investeerder, dan spreken we van een leveraged management buy-out . In dit geval koopt de externe investeerder het bedrijf (gedeeltelijk) samen met u. Het geld dat hij investeerde, betaalt u hem nadien terug.

Management buy-in

U neemt als buitenstaander een onderneming over, al dan niet met hulp van een externe financiële investeerder, waarin u een actieve rol wil spelen.

Ook hier kunnen we spreken over een leveraged management buy-in.

Onze aanpak

De aard van de overname van een bedrijf (aandelen of activa, onroerend goed, et cetera) en de complexiteit van de benodigde financiering en onderhandelingen bepalen in belangrijke mate de inhoud en het tijdspad van het proces.

Fibiz begeleidt u bij elke stap die een acquisitie doorloopt.

Vragen?
Contacteer ons.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×