Financiering

Bedrijven blijven onderhevig aan veranderingen. De activiteiten groeien, er worden belangrijke investeringen overwogen, er dienen zich uitbreidingsmogelijkheden aan zoals een overname, … Ondernemers en bedrijven kunnen putten uit meerdere financieringsbronnen.

Welke financieringsvorm?

De vraag is welke financieringsvorm het best past bij de financiële positie van uw bedrijf en bij het investeringsdoel dat u voor ogen heeft.

Bepalen van de financieringsbehoefte

Om uw toekomstige financieringsbehoefte in kaart te brengen, dient u uw toekomststrategie goed voor ogen te hebben, in detail uitgewerkt in een strategisch plan. Op basis van het strategisch plan kan een meerjarenbegroting worden opgesteld. Deze begroting bestaat naast een resultaatbegroting uit een liquiditeitsbegroting, waarin onder andere toekomstige investeringen en werkkapitaal zijn opgenomen. De liquiditeitsbegroting is de basis voor het bepalen van uw financieringsbehoefte.

Op basis van onze ervaring, kan Fibiz u onafhankelijk advies geven en assisteren bij het bepalen van uw financieringsbehoefte.

Groeikapitaal

Om hun groei te financieren, hebben ondernemingen verschillende financieringsmogelijkheden, zowel via het verkrijgen van externe leningen als via kapitaalinjecties. Bij deze laatste kan eventueel een toegevoegde waarde bekomen worden onder de vorm van management, netwerk of advies.

Om uw groei te financieren, heeft Fibiz een breed netwerk van private investeerders, industriële beleggers en verschaffers van risicodragend kapitaal. Wij geven objectief advies over mogelijke nieuwe investeerders, onderhandelen de deals en controleren alles nauwgezet.

Herfinanciering

Herfinanciering kan een belangrijke zet zijn om uw onderneming in financieel moeilijke omstandigheden te doen opleven. Fibiz bemiddelt tussen uw bedrijf en kredietverschaffers of financiële tussenpersonen. Wij stellen samen met u een sterk onderbouwd overlevingsplan op.

Mezzaninefinanciering

Een mezzaninefinanciering is een vorm van achtergestelde lening. Ze ligt tussen het veilige bankkrediet en uw eigen risicodragend vermogen in. U maakt dus gebruik van een risicodragend mezzaninekapitaal op het moment dat de banken niet meer willen lenen of als kapitaal ophalen niet mogelijk is. Ook hier helpt Fibiz u bij uw zoektocht.

Vragen?
Contacteer ons.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×