Financiële diensten

Part-time CFO

Bij veel organisaties is er slechts in beperkte mate behoefte aan een CFO. Het loont dan niet de moeite om zo’n persoon fulltime in dienst te nemen. Fibiz helpt u bij het nemen van beslissingen op financieel vlak en vervult de rol van een CFO op uw maat. De taakuitvoering kan gaan van het dagelijkse financieel beleid tot het uitvoeren van een specifiek en in de tijd beperkt project.

Ook voor het bepalen van het dagelijkse beleid is het van belang over juiste en recente cijfers te beschikken om beslissingen op te baseren. Dit kan gaan van een eenvoudige rapportering tot complexe geconsolideerde cijfers volgens verschillende waarderingsregels. Fibiz heeft de mensen met de nodige kennis in huis om u te begeleiden van bij het opzetten van de benodigde rapportering en het kiezen van de juiste structuur.

Haalbaarheidsonderzoek (feasibility study)

Natuurlijk is de eerste prioriteit van een ondernemer het commercieel en technisch sturen van het bedrijf. De financiën zijn onder controle maar vaak ontbreekt een gedetailleerd inzicht in de financiële structuur en waardedrijvers. Zowel vanuit het oogpunt van sturing en waardecreatie als vanuit het oogpunt naar externen toe is een goed inzicht in de cijfers van de onderneming vereist. Daarbij kan de basis gelegd worden voor een goed financieel sturingssysteem.

Fibiz staat u bij in het maken van een financiële planning, het opstellen van begrotingen en budgetten, het nemen van investerings- en financieringsbeslissingen, het opstellen van een financiële rapportering of het voeren van het financiële beleid.

Voor startende of groeiende ondernemers is het opstellen van een degelijk businessplan zeer belangrijk. In eerste instantie is zo’n businessplan bedoeld om bepaalde zaken goed op een rijtje te zetten, om strategieën vast te leggen en om een financiële planning te maken: Welk resultaat denkt men te gaan halen? Hoe is dat opgebouwd? Waaraan moet men denken? Wat moet men regelen? In tweede instantie is een businessplan bedoeld om aan de financiers te tonen dat er een goed onderbouwd plan ligt, zodat een financier op basis daarvan kan overgaan tot het verstrekken van kredieten of kapitaal. Fibiz heeft financiële experts die u adviseren bij het opstellen van een businessplan en het maken van een financiële planning.

Waardebepaling

Wat is uw onderneming waard?

Deze vraag kan u zich stellen in het kader van een kapitaalsverhoging of omwille van andere redenen zoals familiale opvolging, scheiding der wegen, gedeeltelijke overdracht, etc.

Als u uw ondernemingsactiviteiten gaat beëindigen of overdragen, kunt u diverse methoden toepassen om de waarde van uw onderneming te berekenen. Dit is geen exacte wetenschap; u zult altijd naar de betreffende marktsituatie moeten kijken en vertaling daarvan is immer subjectief. De berekening van de waarde van uw bedrijf is mogelijk op basis van het verleden, het eigen vermogen, de toekomst of meestal een combinatie hiervan.

Fibiz voert voor u bedrijfswaarderingen uit.

Verkoopklaar maken van de onderneming

Het ‘verkoopklaar’ maken van een bedrijf heeft heel wat voeten in de aarde en vergt veel specifieke kennis. Fibiz heeft die kennis in huis.

Verhoog uw waarde

Welke acties kan u ondernemen vóór u uw bedrijf in het uitstalraam zet?

  • Pak afdelingen aan die ondermaats presteren.
  • Spreek beschikbare fondsen aan die u kan inzetten om de waarde van uw bedrijf te optimaliseren.
  • Ga na of een volledige verkoop van uw bedrijf de beste optie is. Misschien blijft u toch maar beter voor een deel aandeelhouder?

Fibiz toetst de strategische mogelijkheden af en vat alles samen in een begrijpelijke nota. Pas daarna start het verkoopproces

Vragen?
Contacteer ons.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×