Corporate governance

Met de Governance Scan bepalen we een concreet en realistisch traject om Corporate Governance in uw onderneming met succes in de praktijk te brengen. Tevens kunnen we zorgen voor ervaren externe bestuurders of leden van uw adviesraad die optimaal voldoen aan de vooropgestelde profielen.

Ondernemingen die Corporate Governance ernstig nemen, ervaren diverse aantoonbare voordelen die elementair zijn bij ethisch en maatschappelijk verantwoord ondernemen:

  • een professioneel imago naar alle stakeholders en in het bijzonder naar investeerders en bankiers;
  • het verbeteren van de winstgevendheid;
  • het voorkomen van fraude en/of illegale activiteiten;
  • een voordeel op de recruteringsmarkt;
  • het ondersteunen van de wettelijke verantwoordelijkheden.

We vinden het belangrijk om de Code Buysse (niet-beursgenoteerde ondernemingen) of de Code Lippens (beursgenoteerde ondernemingen) op de juiste manier in de praktijk toe te passen. De inhoud is hierbij belangrijker dan de vorm.

We kunnen zelfs zover gaan dat één van onze vennoten of medewerkers een mandaat opneemt als onafhankelijk bestuurder in uw raad van bestuur of lid wordt van één van de comités (audit-, remuneratie, benoemings- of strategisch comité) om aldus uw professioneel bestuur verder mee uit te bouwen en tot “best practice” te komen in functie van het type bedrijf waartoe uw onderneming behoort. Het is namelijk bewezen dat een deugdelijk bestuur de basis vormt voor het behalen van de lange termijn doelstellingen van uw onderneming en resulteert in betere financiële resultaten.

Vragen?
Contacteer ons.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×